ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์ โรงพยาบาลห้วยราช   ท่านสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลได้ที่นี่...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทำเนียบผู้อำนวยการ
บุคลากร
แผนที่/ติดต่อเรา
บริการของเรา
คำประกาศสิทธิผู้ป่วย
ตารางห้องตรวจโรค
ข้นตอนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยนอก
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยใน
ตารางบริการคลินิคพิเศษ
กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย
สถิติ/รายงานทั่วไป
สถิติผู้มารับบริการ
อัตราครองเตียง
อัตราป่วยด้วยโรคทั่วไป
อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
อัตราตายต่อแสนประชากร
งานศูนย์คุณภาพ
บันทึกครุภัณฑ์(EQU)
บันทึกอุบัติการณ์
เอกสาร QM/SP/WI
เอกสารงานคุณภาพ(HA)
ศูนย์คุณภาพ (HA)
E-Office
จองห้องประชุม
บันทึกอุบัติการณ์
วาระการประชุม รพ.
วาระกาารประชุม คปสอ.
บันทึกสารบรรณ
บริการออนไลน์
หนังสือประชาสัมพันธ์
เอกสาร/แบบฟอร์มงานแผน
เอกสาร/แบบฟอร์มทั่วไป
สถิติการเข้าใช้
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 96 คน
เดือนนี้ 3050 คน
ปีนี้ 31377 คน
ทั้งหมด 528547 คน
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ประวัติโรงพยาบาล
 

*** ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ประวัติโรงพยาบาลห้วยราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับ ***

:: ข้อมูลทั่วไป ::

     อำเภอห้วยราชเดิมตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้วยราช  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  แต่เดิมเรียกว่า  บ้านห้วยขาด ซึ่งในภาษาท้องถิ่นที่เป็นภาษาเขมรที่ว่า โอกาม็อด ต่อมาเมื่อ 3531 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีประชากรประมาณ 201,385 คน พื้นที่ทั้งหมด 1,016.10 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 23 ตำบล 322 หมู่บ้าน มีเทศบาล 1 แห่ง สุขาภิบาล 2 แห่ง โดยเป็นอำเภอที่มีเนื้อที่กว้างขวางและมีหมู่บ้านมากที่สุดของประเทศจึงเป็นการยากในการปกครอง อำนวยความสะดวกและพัฒนาให้ประชากรได้มีการกินดี อยู่ดี อำเภอเมืองจึงได้จัดตั้งกิ่งอำเภอห้วยราช เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2533 และยกฐานะเป็นอำเภอห้วยราช เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2538.....   

:: คำขวัญประจำอำเภอ ::

ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมว่าวอีสานไทย

เวลาไม่เคยหมุนกลับ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
ท่านมีความสุขกับที่ทำงานมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 ดูผลโหวต
WEB หน่วยงานอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลห้วยราช  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ <044-696-015>