ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์ โรงพยาบาลห้วยราช   ท่านสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลได้ที่นี่...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทำเนียบผู้อำนวยการ
บุคลากร
แผนที่/ติดต่อเรา
บริการของเรา
คำประกาศสิทธิผู้ป่วย
ตารางห้องตรวจโรค
ข้นตอนการเข้ารับบริการ
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยนอก
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยใน
ตารางบริการคลินิคพิเศษ
กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย
สถิติ/รายงานทั่วไป
สถิติผู้มารับบริการ
อัตราครองเตียง
อัตราป่วยด้วยโรคทั่วไป
อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
อัตราตายต่อแสนประชากร
งานศูนย์คุณภาพ
บันทึกครุภัณฑ์(EQU)
บันทึกอุบัติการณ์
เอกสาร QM/SP/WI
งาน ITA
เอกสารงานคุณภาพ(HA)
ศูนย์คุณภาพ (HA)
ยุทธศาสตร์แผนงาน
เอกสาร/แบบฟอร์มงานแผน
E-Office
ปฏิทินการใช้รถยนต์
จองห้องประชุม
บันทึกอุบัติการณ์
วาระการประชุม รพ.
วาระกาารประชุม คปสอ.
บันทึกสารบรรณ
บริการออนไลน์
หนังสือประชาสัมพันธ์
เอกสาร/แบบฟอร์มทั่วไป
สถิติการเข้าใช้
ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 65 คน
เดือนนี้ 6330 คน
ปีนี้ 46413 คน
ทั้งหมด 400282 คน
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ตารางห้องตรวจโรค
 

ตารางห้องตรวจโรคทั่วไป

วัน แพทย์ หมายเหตุ
วันจันทร์ นายแพทย์ธนา กาญจนรุจวิวัฒน์  และ นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน  
วันอังคาร นายแพทย์ศักดา เอกัคคตาจิต  และ นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน  
วันพุธ นายแพทย์ธา  กาญจนรุจวิวัฒน์  และ นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน  
วันพฤหัสบดี นายแพทย์ศัดดา เอกัคคตาจิต  และนายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน  
วันศุกร์ นายแพทย์ธา กาญจนรุจวิวัฒน์  และนายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน  ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน แพทย์ คลินิก
วันจันทร์ นายแพทย์ศักดา  เอกัคคตาจิต คลินิกจิตเวช
วันอังคาร นายแพทย์ธนา  กาญจนรุจวิวัฒน์ คลินิกความดันโลหิตสูง
วันพุธ นายแพทย์ศักดา  กาญจนรุจวิวัฒน์ คลินิกโรคหืด-โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
วันพฤหัสบดี นายแพทย์ธนา  กาญจนรุจวิวัฒน์ คลินิกเบาหวาน
วันศุกร์ นายแพทย์ศักดา  เอกัคคตาจิต ออกตรวจโรคที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เวลาไม่เคยหมุนกลับ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
ท่านมีความสุขกับที่ทำงานมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 ดูผลโหวต
WEB หน่วยงานอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลห้วยราช  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ <044-696-015>